Privacybeleid LIEF Coaching 

In deze privacy verklaring AVG/GDPR lees je hoe LIEF Coaching met jouw persoonsgegevens omgaat. LIEF Coaching is een coaching praktijk die zich richt op het begeleiden van mensen met energieproblematiek. LIEF Coaching verzamelt jouw gegevens en daarom is het goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door LIEF Coaching, neem dan gerust contact op.

 

Email: liefcoaching@gmail.com | Haarlem |BTW-nummer: NL001166605B05 |KvK-nummer: 55750761 | LIEF Coaching is een eenmanszaak, beheerd door Paulien Elzinga.

 

Persoonsgegevens die LIEF Coaching verwerkt

Hieronder wordt toegelicht welke persoonsgegevens worden verzameld en met welk doel.

 • Contact opnemen. Je kan contact opnemen met LIEF Coaching via het contactformulier op de website. In dit formulier wordt gevraagd naar je naam, emailadres, land waar je woont, tijd-zone waarin je je bevindt en je boodschap. Er wordt gevraagd naar deze gegevens zodat LIEF Coaching contact met je kan opnemen om je te informeren over de coaching mogelijkheden en/of een voorstel voor een afspraak kan aanbieden.
 • Het intakeformulier. Het intakeformulier bevat de volgende informatie: datum, naam, geboortedatum, adres, land, tijd-zone,  informatie over je gezondheid, informatie over je voortgang en indien van toepassing je voortgang met het Gupta programma, telefoonnummer of emailadres van iemand uit je ondersteunend netwerk, je coachvraag en in welke betalingstarief je valt.  Deze informatie bevat de basis voor een eerste coachingsgesprek. LIEF Coaching heeft deze informatie nodig om een inschatting te kunnen maken of het kan voldoen aan je hulpvraag. 
 • De adresgegevens (naam, straat, huisnummer en postcode) heeft LIEF Coaching nodig voor op je factuur. Dit is verplicht in Nederland. 
 • Google Analytics. De website van LIEF Coaching verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem, Google Analytics maakt dus gebruik van anonieme ip-adressen en deze gegevens zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bekijkt.

 

De gegevens die LIEF Coaching ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 • Jouwweb. Als je contact opneemt via het contactformulier op de website, wordt deze als email opgeslagen op de servers van Jouwweb en doorgestuurd naar liefcoaching@gmail.com.
 • Gmail. Het betreffende emailverkeer wordt opgeslagen door Google.
 • LIEF Coaching. Het intakeformulier en persoonlijke aantekeningen staan op de computer van LIEF Coaching. Facturen die 7 jaar bewaard moeten worden staan op de externe harde schrijf van LIEF Coaching. De harde schrijf ligt in een kast met een slot zodat niemand hier toegang tot heeft.  LIEF Coaching maakt geen gebruik van cloud opslag. 
 • Zoom. Op aanvraag mag je het coachingsgesprek opnemen, dit kan via de opname functie van Zoom. De opname wordt na het gesprek opgeslagen op de computer van LIEF Coaching en persoonlijk verstuurd via Wetransfer naar de cliënt. 
 • Skype. Op aanvraag mag je het coachingsgesprek opnemen, dit kan via de opname functie van Skype. De opname is 30 dagen beschikbaar in je eigen Skype account. 

 

Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door LIEF Coaching, maar nooit langer dan nodig is, tenzij op grond van wettelijke regeling jouw gegevens langer bewaard moeten worden.

 • Intakeformulier. Het intakeformulier wordt 2 jaar na het laatste contactmoment door de computer van LIEF Coaching bewaart. Na 2 jaar wordt het intakeformulier verwijdert. 
 • Persoonlijke notities. Persoonlijke notities worden 2 jaar na het laatste contactmoment door de computer van LIEF Coaching bewaart.  Fysieke aantekeningen die tijdens het coaching gesprek zijn gemaakt worden diezelfde dag nog door de papiershredder gehaald en dus verwijdert. 
 • Facturen. LIEF Coaching heeft een boekhouding waarin alle facturen 7 jaar worden bewaart voor de belastingdienst. De persoonsgegevens op de factuur zijn je naam en je adresgegevens. 
 • Zoom. Een opname van een coachingsgesprek wordt van de computer van LIEF Coaching verwijdert nadat deze naar de cliënt is verzonden. 
 • Skype.  Een opname is 30 dagen beschikbaar op je eigen Skype account. 
 • Google Analytics. De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam of emailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 • LIEF Coaching verstrekt uitsluitend persoonsgegeven aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit gebeurt altijd in overleg.

 

Beveiliging

 • Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.  
 • De persoonsgegevens die door LIEF Coaching of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • De apparaten die jouw gegevens openen zijn in het beheer van LIEF Coaching en zijn vergrendeld met een wachtwoord. De apparaten worden beveiligd met antivirussoftware. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
 • De externe harde schijf van LIEF Coaching wordt bewaard in een kast met een slot. 
 • Veilige HTTPS-verbinding. Mij website is gemaakt via Jouwweb en  bevat automatisch een veilige HTTPS-verbinding (met SSL-certificaat) en DNSSEC voor mijn domeinnaam. Met zo'n beveiligingscertificaat weet ik zeker dat het verkeer op mijn website op een veilige manier plaatsvindt. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je  persoonsgegevens door LIEF Coaching en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij LIEF Coaching een verzoek kunt indienen om je persoonsgegevens naar jou of een ander, een door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar liefcoaching@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt LIEF Coaching een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. LIEF coaching reageert zo snel mogelijk op je verzoek.

LIEF Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.